บุคลากรโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

symble_at_blue.gif ฝ่ายบริหาร

symble_at_blue.gif ภาษาไทย

symble_at_blue.gif คณิตศาสตร์

symble_at_blue.gif วิทยาศาสตร์

symble_at_blue.gif สังคมศึกษา

symble_at_blue.gif ศิลปศึกษา

symble_at_blue.gif พลศึกษา

symble_at_blue.gif การงานอาชีพ

symble_at_blue.gif ภาษาต่างประเทศ