นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 
วิชาการ

       
งานบุคคล

 
อำนวยการ&งบประมาณ

 
 
บริหารทั่วไป

 

 hand01_next.gif public relations

 

geometry_new.gif* 30 ม.ค. 2565  งดเรียน Online 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2565 คาบที่ 1- 4

               * 29 ม.ค. 2565 Back to School

            * 29 ม.ค. 2565 คำสั่ง ดูแล นร.ตรวจ ATK

            * การจัดการเรียนการสอน Onsite 31 ม.ค. - 4 มี.ค. 2565
 

 การประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ทำบุญเจัาคุณนรฯ
 

 

 

 

 

 

 ต้อนรับคุณครูใหม่วิชาสังคม

 

 

 
 

 

 

 


 

 

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000   โทรฯ : 037-311467